Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych oraz danych innych osób, które przekażą nam Państwo w toku wymiany korespondencji i współpracy jest Zacisze Park J.J.M. Dudkowiak sp. j., ul. Zacisze 5D/102, Zielona Góra, NIP 929 186 99 24

Dane są przetwarzane w celu wykonania usługi, zawarcia i realizacji umowy. Po rozpoczęciu współpracy odbiorcami danych mogą być także nasi usługodawcy, świadczący dla nas outsourcing usług hostingu oraz obsługi IT, w tym obsługi serwisowej poczty elektronicznej. Dane zbierane przez stronę internetową nie są wykorzystywane do profilowania klientów w rozumieniu automatycznego podejmowania decyzji. Mogą być wykorzystywane do prowadzenia kampanii remarketingowych

Jeśli użytkownik odwiedzający naszą stronę internetową posiada także konta w sieciach społecznościowych, takich jak: Facebook, LinkediIn, a także korzysta z konta Google, informacja o wizycie na stronie internetowej firmy Zacisze Park J.J.M. Dudkowiak sp. j. może zostać odnotowana w cookies wskazanych portali. Wtedy dane użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty, których siedziba znajduje się poza Unią Europejską. W tej sytuacji Zacisze Park J.J.M. Dudkowiak sp. j. przestaje mieć wpływ na cele, sposoby i środki przetwarzania danych. Staje się jedynie użytkownikiem, posiadającym swoje konta w wyżej wymienionych sieciach społecznościowych oraz korzystającym z sieci reklamowej Google.

Zacisze Park J.J.M. Dudkowiak sp. j. szanuje prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do celów reklamowych oraz administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Zgoda na kontakt w celach marketingowych.

2. Cookies

2.1. Wykorzystywanie danych pozyskanych z cookies

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią reklamową. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

2.2. Mechanizm Cookies

Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Serwis wykorzystuje sesyjny plik cookie o nazwie “cookie_notice_accepted” do zapisania informacji o potwierdzeniu zapoznania się użytkownika z informacją o wykorzystywanych plików cookies. Plik sesyjny występuje tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika, zamkniecie okna przeglądarki powoduje usunięcie utworzonego pliku.

W ramach serwisu wykorzystywane są również cookies firm trzecich:

_ga, _gid, _gat – wykorzystywane przez narzędzia analityczne Google Analytics

Pixel Facebook – wykorzystywane przez narzędzia analityczne należące do sieci Facebooka

3. Zgoda na kontakt w celach marketingowych

3.1. Punkt 3 Polityki Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego na stronie www.

3.2. W sprawie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt przed adres e-mail: konatkt@zacisze-park.pl

3.3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

3.4. Dane Osobowe przetwarzane są w tym obszarze na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika.

3.5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz pkt. 2].

3.6. Serwis zbiera jedynie informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

3.7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu ustalenia terminu spotkania oraz kontaktu. Wysłanie zapytania zawierającego dane osobowe nie jest możliwe, jeśli nie wyrażą Państwo świadomej zgody na przetwarzanie tych danych oraz zgody na kontakt w celu umówienia spotkania.

3.8 Przetwarzanie danych osobowych w celu umówienia spotkania – podane dane będą przetwarzane w czasie niezbędnych do umówienia spotkania, nie dłużej niż 3 miesiące od czasu ostatniego kontaktu z Twojej strony.

3.9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z wewnętrzną Polityką Ochrony Danych Osobowych Zacisze-Park.pl

3.10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: konatkt@zacisze-park.pl Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Odnośniki do innych stron

Serwis Zacisze-Park.pl może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu Zacisze-Park.pl.

5. Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

6. Kontakt

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – prosimy o kontakt pod adresem: konatkt@zacisze-park.pl

Zacisze Park
ul. Zacisze 5A-E
65-775 Zielona Góra

Kontakt w sprawie
wynajmu powierzchni

Terra Nieruchomości

email. terra@terra.zgora.pl
telefon. 68 327 22 17
adres. ul. Sobieskiego 12, Zielona Góra

Zarządca
Nieruchomości

Zdzisław Niedziela

email. kontakt@zacisze-park.pl
telefon. 601 785 818

Właściciel
Nieruchomości

Zacisze Park J.J.M. Dudkowiak sp. j.

adres. ul. Zacisze 5D/102, Zielona Góra
nip. 929 186 99 24